Disclaimer Ikwiljouwautokopen.nl

De informatie getoond op www.ikwiljouwautokopen.nl is met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie gepubliceerd op deze site onvolledig en/of onjuist is. NVDDK Automotive tevens h.o.d.n. ikwiljouwautokopen.nl kan hiervoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden.

Op de website van ikwiljouwautokopen.nl staan handige links naar andere sites. Ikwiljouwautokopen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe sites.
NVDDK Automotive zet zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Dit geldt ook voor eventuele vervolgschade.

De naam ikwiljouwautokopen.nl en bijhorende logo’s zijn geregistreerde handelsmerken waar copyright op rust. Alle andere productnamen, bedrijfsnamen en logo’s zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

NVDDK Automotive behoudt zich het recht voor de www.ikwiljouwautokopen.nl website evenals de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn aan te passen en/of te wijzigen.

Onafhankelijke beoordelingen
Van Eijk uit Berkel en rodenrijs